ŠTUDENT VŠ NA ZASTÚPENIE V BRUSELI – Erasmus + – Trnavský samosprávny kraj

Hľadá sa študent/študentka so záujmom o verejné dianie a s prehľadom v európskych politikách, ktorý/á bude zodpovedný za spracovanie informácií a organizovanie podujatí v rámci zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli. Okrem iného by mal/a mať vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti a byť schopný preukázať proaktívny prístup k práci. 

Koho hľadajú?

Náplň práce kandidáta / kandidátky:

 • Asistencia v oblasti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí (príprava podkladov v súvislosti s prácou zastúpenia, Európskeho výboru regiónov, Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ, preklad materiálov z/do angličtiny, administratívna podpora pri každodennom fungovaní kancelárie),
 • budovanie a updatovanie databáz a kontaktov zahraničných i domácich partnerov, veľvyslanectiev v SR, udržiavanie dobrých vzťahov s nimi,
 • pomoc s prípravou odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí Zastúpenia,
 • účasť a podávanie správ z konferencií, online a fyzických podujatí,
 • komplexné logistické zabezpečovanie pre zahraničné delegácie a zástupcov TTSK pri ZPC,
 • prezentácia kraja a jeho zastúpenia, networking.

Osobnostné predpoklady:

 • Záujem o verejné dianie, znalosť európskych politík a prehľad diania na Slovensku i na európskej úrovni,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • proaktívny prístup, kritické myslenie a ochota učiť sa,
 • schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie so zmyslom pre detail.

Odborné predpoklady:

 • Anglický jazyk na úrovni B2, francúzsky jazyk výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office, sociálne siete,
 • pracovné skúsenosti v medzinárodnom prostredí výhodou.

Čo od teba potrebujú?

 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v angličtine,
 • čestné prehlásenie o štúdiu za účelom žiadania o Erasmus+ grant.

Detaily ponuky:

Typ pracovnej ponuky: stáž
Miesto práce: Zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli, Rue d´Arlon 63 – 67, 1040 Brusel, Belgicko
Plat:
5 Eur/hod
Deadline na prejavenie záujmu: 28. marca 2023 
E-mail: ludske.zdroje(at)trnava-vuc.sk
Tel. číslo: 033/5559 353
Dátum nástupu: ASAP
Webová stránka:
https://trnava-vuc.sk/kariera/

*Možnosť individuálneho požiadania o grant prostredníctvom programu Erasmus+ Viac informácií na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sk

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.