TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA / REGISTRÁCIA

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja sa aj tento rok zapája do národnej kampane na podporu dobrovoľníctva s názvom Týždeň dobrovoľníctva. Tento ročník sa koná v termíne od 20.5. do 26.5.2024, pričom celý mesiac apríl je určený na registráciu organizácií a ich aktivít. 

Týždeň dobrovoľníctva  prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom.

 

Kto všetko sa môže do kampane zapojiť?

  • Tak ako každoročne, sú to občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, domovy sociálnych služieb a mnohé ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré sa chcú predstaviť verejnosti a pripraviť ukážku dobra.
  • Či už sa rozhodnete v týždni od 20. do 26. mája pripraviť dobrovoľnícku aktivitu, deň otvorených dverí, prednášku alebo workshop (v tomto smere sa medze naozaj nekladú), je potrebné sa so svojou aktivitou prihlásiť do 30.4.2024 na https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/.
  • Po tomto termíne už dostanú priestor samotní dobrovoľníci, ktorí sa budú prihlasovať na pre nich zaujímavé aktivity z ponuky a vy sa budete môcť tešiť z narastajúcich čísel prihlásených záujemcov.
  • Ak ste boli s nami aj v minulosti  bude potrebné zaregistrovať sa nanovo.

Budeme veľmi radi, ak sa pridáte a zapojíte sa do Týždňa dobrovoľníctva a spolu s dobrovoľníkmi budete robiť malé veľké skutky pre svoje okolie aj celú spoločnosť.