O NÁS

„Naším poslaním je pomáhať študentom, absolventom, zamestnancom, ale i verejnosti nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce.“

Kariérne centrum UCM v Trnave vzniklo ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce akademického prostredia s praxou.

Kariérne poradenstvo na webovom sídle Kariérneho centra UCM pravidelne zverejňuje informácie o pracovných ponukách, stážach a iných príležitostiach, filtrovateľné podľa fakúlt či pracovného zamerania, ako aj informácie o workshopoch, prednáškach či tréningoch organizovaných Kariérnym centrom UCM.

Vo svojej podstate tiež poskytuje služby kariérneho poradenstva, organizuje workshopy a tréningy v kontexte pracovného trhu.