VÝBEROVÉ KONANIE / BIP FOR STUDENTS / 21st Century Leaders

Zúčastnite sa výberového konania BIP FOR STUDENTS  – 21st Century Leaders! Staňte sa jedným zo 6 vybraných študentov a získajte cenné skúsenosti.

Organizátor: Baltazar Zaprešić University of Applied Sciences
Termín:

  • fyzická časť: 17.6.2024 – 21.6.2024
  • virtuálna časť: 13.6.2024, 25.6.2024

Počet vybraných účastníkov: 6 študentov + 1 náhradník

Požadované dokumenty: motivačný list v AJ, súhlas Erasmus koordinátora danej súčasti

Termín výberového konania: 30.4.2024
Výberové konanie sa uskutoční na celouniverzitnej úrovni, fakulty/inštitút nahlásia záujemcov na OMV a zašlú požadované dokumenty uchádzačov.

Informačný leták: BIP_20232024_21st_Century_Leaders